Naše služby

Správa nehnuteľností

Správa nehnuteľností podľa Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nesk. predp. Služby poskytujeme ako pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov, tak aj pre Spoločenstvá vlastníkov bytov – tzv. SVB.

Vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva a poradenstvo v tejto oblasti pre bytové domy, Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ako aj pre iné podnikateľské subjekty alebo Občianske združenia.

Vzdelávacia a publikačná činnosť

V spolupráci s OZ „Pre náš dom“ organizujeme školenia pre správcov nehnuteľností, zástupcov SVB, vlastníkov a širšiu verejnosť. Prispievame do odborného časopisu „Pre náš dom“ a inej odbornej literatúry.

O nás

Kvalita potvrdená odborníkmi

Pri našej práci sa snažíme zameriavať na kvalitu poskytovaných služieb, preto dbáme na vysokú úroveň vedomostí nášho tímu – často nad rámec vyžadovaný aktuálne platnými zákonmi. Naša spoločnosť už v roku 2011 získala certifikát Manažér správy budov, čiže dávno pred schválením Predpisu č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení Zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení nesk. predpisov, ktoré zaviedli povinnú odbornú spôsobilosť správcov získaním tohto certifikátu. V nasledujúcom roku sme získali taktiež certifikát Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001.

Nekompromisné vymáhanie pohľadávok

Neplatiči v dome už nemusia byť problémom. O našich bohatých skúsenostiach a nekompromisnom prístupe pri riešení pohľadávok svedčí počet viac ako 70 úspešných dobrovoľných dražieb a množstvo úspešných súdnych sporov, čím sme poctivých vlastníkov ochránili pred problémami s hroziacou platobnou neschopnosťou celého domu.

Vaše osobné údaje v bezpečí

Je dôležité vedieť, komu zveríte Vaše osobné údaje. Pri práci s Vašimi údajmi sa naši zamestnanci riadia podľa odborne vypracovaného Bezpečnostného projektu pre ochranu osobných údajov podľa Zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení nesk. predpisov , ktorý kladie osobitný dôraz na ochranu informačných systémov spoločnosti. Dbáme na vysokú bezpečnosť, preto sa na nás môžete spoľahnúť, že pre ochranu osobných údajov, ktoré ste nám zverili, urobíme maximum.

klientov
361
dobrovoľných dražieb
75
súdnych procesov
52
objem vymožených pohľadávok
105000

Transparentná správa

Pracujeme pre Vás – preto nemáme dôvod pred Vami skrývať podrobnosti o správe Vašej nehnuteľnosti. V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností tieto individuálne konzultujeme. Pri výberových konaniach sa nesnažíme za každú cenu dosadiť nami doporučených dodávateľov. Našim cieľom je vždy spokojnosť klienta, preto sme radi, ak vlastníci poskytnú kladnú referenciu na spoľahlivého dodávateľa.

V kontakte s expertmi

K našej práci sa snažíme pristupovať zodpovedne – rovnaký prístup očakávame aj od našich dodávateľov. Preto doporučujeme len overených a spoľahlivých dodávateľov z rôznych oblastí, či už sa jedná o havarijnú službu, údržbárske práce, práce na zateplení a obnove budov alebo nadstavbe, výmene výťahov, meranie a reguláciu a mnohé iné.  Navrhneme a doporučíme efektívny spôsob financovania aj prostredníctvom úverov alebo dotácií.

Bezpečnosť v dome

Snažíme sa uspokojiť aj rôzne neštandardné požiadavky týkajúce sa napríklad kontroly vstupu do domu, kamerových systémov a riešenia bezpečnosti v dome ako celku. Máme bohaté skúsenosti s riešením bezpečnosti v bytových domoch a realizáciou príslušných bezpečnostných systémov a opatrení. Intenzívne sme spolupracovali aj na projekte známom ako „Bezpečné bývanie“ organizovaným spoločnosťou RYS, s.r.o.

Naši partneri