O nás

Naša spoločnosť pôsobí na slovenskom trhu pod značkou DOModern, spol. s r.o. od roku 2008. Pri našej predchádzajúcej práci v oblasti komerčných úverov pre bytové domy a spoločenstvá vlastníkov, tzv. SVB, sme boli v kontakte s množstvom správcovských spoločností v regióne. Signálom pre založenie vlastnej správcovskej spoločnosti bola najmä všeobecná nespokojnosť vlastníkov v našom okolí s úrovňou správy poskytovanej ich správcovskou spoločnosťou a skúsenosti s rôznymi, povedzme "neštandardnými postupmi" niektorých správcov pri správe bytových domov. Založeniu teda nepredchádzalo "odštiepenie sa" od bytového družstva, ako tomu bolo pri množstve konkurenčných správcovských spoločností, ale vznik úplne novej správcovskej spoločnosti bez historických alebo personálnych väzieb na bývalé bytové družstvá a ich následníkov.

Krátko po založení spoločnosti sme okrem zmlúv s inými bytovými domami uzavreli zmluvu o výkone správy s jedným problémovým bytovým domom v Bratislave. Vzhľadom na množstvo problémov v danom bytovom dome a záväzku voči zúfalým vlastníkom sa tento stal na najbližšie roky v podstate naším hlavným predmetom správy a z časti až srdcovou záležitosťou. Jednalo sa o riešenie problémov s narkomanmi, neprispôsobivými obyvateľmi, veľkým množstvom neplatičov a z toho vyplývajúcich finančných problémov domu vedúcich k zastaveniu dodávok niektorých služieb. Správa tohto domu zaberala neuveriteľné množstvo času, na druhej strane sme v relatívne krátkom čase získali množstvo skúseností s riešením rôznych neštandardných problémov, čo nám v mnohých oblastiach zabezpečilo citeľný náskok pred zabehnutými správcovskými spoločnosťami. Zo stretnutí s inými správcami si môžme dovoliť tvrdiť, že v mnohých oblastiach máme jedny z najväčších skúseností v regióne. Rovnako sme pri správe tohto domu získali množstvo kontaktov na kvalitných partnerov, ktorí svoju prácu rovnako ako my nebrali len ako rutinu, ale skôr ako životné poslanie.

Našimi skúsenosťami chceme pomôcť všetkým Vám, vlastníkom bytových a nebytových priestorov, ktorí máte záujem o kvalitne vykonávanú správu Vašej nehnuteľnosti. Naše služby sa snažíme neustále skvalitňovať, s čím súvisí aj nevyhnutnosť permanentného vzdelávania sa. Získané informácie a vedomosti si nenechávame len pre seba, pretože sme presvedčení, že jediná cesta k pokroku je prostredníctvom zdieľania informácií. Preto sa podieľame na organizovaní odborných seminárov a školení pod záštitou OZ Pre náš dom, kde Vám odovzdávame naše skúsenosti. Takisto pravidelne prispievame odbornými článkami v odbornom časopise "Pre náš dom" a v ďalšej odbornej literatúre.