blog

Alternatívny pohľad na správu budov (časť 2)

Vážený čitateľ!

 

Keď si čítam odborné časopisy, mnohé témy sa tam opakujú. Určite sú stále vlastníci, ktorých zaujíma, čomu sa vyvarovať pri zatepľovaní, ako správne čítať vyúčtovanie a ako sa brániť proti nesprávnym praktikám správcu. No popri tom všetkom je potrebné vedieť, čo všetko v sebe zahŕňa starostlivosť o svoj majetok.

Či už máte zmluvu s niektorou z množstva správcovských spoločností, alebo ste si zriadili spoločenstvo vlastníkov, jedna vec sa nemení. Tou je majetok – Váš majetok, ktorý je spravovaný. A tým nemyslím len byt, ktorý máte zapísaný v liste vlastníctva, alebo ako sa mu často hovorí „LV-čko“. Tak teda ak si lepšie pozriete Vaše „LV-čko“, uvidíte v ňom množstvo číselných údajov. Každé číslo má svoj význam, či už ide o číslo domu, vchodu, parcely a mnohé ďalšie. Venujme sa však takzvanému „Podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu“. Nech už je tam uvedené akékoľvek číslo, či už 6993/449057 alebo 431/10000, vždy vyjadruje to isté. Ako samotný názov naznačuje, je to podiel Vášho priestoru na ostatných priestoroch v dome. Zalovme v pamäti, keď nás na základnej škole učili zlomky. Možno ste ich nemali radi. No Vždy vyjadrovali pomer „niečoho na niečom“, v našom prípade pomer rozmerov Vášho bytu voči celému domu.

To znamená, že každý z Vás, či už si je toho vedomý alebo nie, vlastní zjednodušene povedané okrem bytu aj časť svojho domu. Čiže Vašim vlastníctvom nie je len byt, no oveľa viac tvoria spoločné priestory. A o tie sa treba starať. Či už starostlivosť zveríte odborníkom, alebo si ho budete sami spravovať, vždy si treba uvedomiť, že zodpovednosť nesiete Vy. Ani správca nedokáže uskutočniť zásadné opravy bez Vášho súhlasu a bez Vášho rozhodnutia. Môžete ho poveriť zabezpečovaním povinných revízií, môžete mu dať časť kompetencii aj pri údržbe mimo pravidelných kontrol, no vždy je to Váš majetok.

Každý z nás si je vedomý, že si musíme doma raz za čas poupratovať, vymaľovať, vymeniť žiarovky, prípadne vymeniť nábytok, alebo opraviť elektrinu (atď), každý z nás sa chce vo svojom cítiť dobre a pohodlne. Pri našej práci sa však často stretávam s ľuďmi, ktorí mnohí ani netušia alebo zabúdajú, že nie len byt ale celý dom je náš a aj dom ako celok sa podieľa na našom pocite z dobrého bývania.

Isto viete, že ak Vás susedia budú v noci rušiť hlučnou oslavou, budete sa cítiť nepohodlne, prípadne sa budete hnevať.

Skúsme sa teda zamyslieť, prečo keď sa povie byt, je to každému jasné, no akonáhle hovoríme o dome, už sa nájdu takí, ktorí stratia záujem. Zatvoria dvere na svojom „súkromnom luxuse“ a o ostatné sa nezaujímajú. Akonáhle to „nemáme v rukách“, nemáme priamo na papieri napísaný každý schod, výťahy, strechu alebo rozvody elektriky, kúrenia a mnohé ďalšie, už nám to také jasné nie je. Sú domy, kde jediné kritérium pri starostlivosti o náš majetok je čo najmenej starostí a samozrejme čo najnižšia cena. Cena samozrejme je dôležitá, no nemenej dôležité je, aby náš dom dostal to, čo potrebuje a čo si zaslúži. A to je náš záujem na dianí, naša účasť pri rozhodnutiach, naša starostlivosť v podobe pravidelnej údržby.

Predstavte si, ako sa prechádzate vo Vašom dome s dobrým pocitom, že je vždy čistý, udržiavaný a Vy sa tešíte ako znovu cez Vaše vynovené schodisko alebo Vašim opraveným výťahom prídete domov z práce. Nie nadarmo sa hovorí „Váš dom – Váš hrad“.

Čo treba preto urobiť? Mnoho krát stačí prísť na schôdzu a byť tvorcom Vášho dobrého bývania.

Prajem Vám teda veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašom dome.